Neo Stream

Brand “Neo Stream” Since 2004 
กระเป๋าแนว Luxury Street จาก โอซาก้า (Osaka) ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งมีคาแรกเตอร์ สำหรับ First Jobber หรือกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน (ถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นพี่ที่ออกมาก่อน "Wonderland") ที่มีวางจำหน่ายใน Loft และ Tokyo Hands ประเทศญี่ปุ่น กว่า 70 สาขา 
ประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้กระเป๋าของแบรนด์ “Neo Stream” เป็นกระเป๋าที่มี Charactor เรียบแต่ดูสุขุม ประณีต แข็งแรง และคุณภาพมาตรฐานตามสไตล์ชาวญี่ปุ่น

Sale

Unavailable

Sold Out